Advertisement

De Economist

, Volume 37, Issue 1, pp 38–53 | Cite as

Russische handelspolitiek

  • J. d'Aulnis de Bourouill
Article
  • 13 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Ik ontleen deze mededeelingen aan het nummer van Juli 1887 van hetBulletin de Statistique et de législation comparée.Google Scholar
  2. 1).
    Zij varieeren van 32 tot 10 cent per 100 kilogram, al naarmate zij over de Zwarte Zee, de westelijke grenzen of over de Oostzee worden ingevoerd.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1888

Authors and Affiliations

  • J. d'Aulnis de Bourouill

There are no affiliations available

Personalised recommendations