Advertisement

De Economist

, Volume 53, Issue 1, pp 527–533 | Cite as

De financien van Japan

Article
 • 9 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  DeYen vertegenwoordigt, ingevolge de muntregeling van 8 Maart 1897 (die 1 October 1897 in werking is getreden) 0,750 gram gound; dus in Nederlandsch geld f 1.24.Google Scholar
 2. 1).
  Voor deze beide laatste dienstjaren zijn de cijfers die der oorspronkelijke raming voor de Begrooting, niet die der werkelijke ontvangsten en uitgaven, waarvan de opgaven nog ontbreken.Google Scholar
 3. 1).
  De Saké is een uit rijst gestookte volksdrank.Google Scholar
 4. 2).
  De Choyu is een uit zout en andere bestanddeelen bereide vloeistof welke bij de bereiding der spijzen gebruikt wordt.Google Scholar
 5. 3).
  Tot 1898–1899 Tabaksbelasting, daarna Tabaks-monopolie, de desbetreffende cijfers zijn de Winsten uit het monopolie verkregen.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1904

Authors and Affiliations

 • G. M. B.

There are no affiliations available

Personalised recommendations