Advertisement

De Economist

, Volume 53, Issue 1, pp 93–106 | Cite as

De gevaren van Kartels en Trusts voor den wereldhandel

 • J. d'Aulnis de Bourouill
Article
 • 22 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Bijvoorbeeld geeft de heer Vince het volgende geval (bl 68): „Zekere soort van goedkoope drinkglazen wordt in Engeland geproduceerd tegen een kostprijs van 1 s. 2 d. per dozijn. Indien de Engelsche glazen naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika worden gezonden, vermeerdert de kostprijs met tarief en vracht tot méer dan 2 sh. De volle kostprijs in Pittsburg (Ver. Staten) is 1 sh. 6 d. De Pittsburger fabriekant verkoopt zijn glazen in de Staten voor 2 sh. in Engeland voor 1 shilling, en op die manier wordt de Engelsche fabrikant, hoewel hij goedkooper kan fabriceeren, op beide markten geslagen.” In dit geval had de heer Vince behoorlijk moeten staven dat de kostprijs in Amerika inderdaad is 1 sh. 6 d.; zoolang dit niet bewezen is, zoolang bv. de kostprijs in Amerika 10 d. kan zijn, steekt er in den verkoop in Engeland a 1 shilling niets dat op een bijzondere prijsmanipulatie wijst.Google Scholar
 2. 1).
  Ik citeer uit een opstel van De Molinari, Journal des économistes, 15 Dec. 1903.Google Scholar
 3. 1).
  De rede is opgenomen in The Greenock Telegraph and Clyde shipping Gazette, 8 October 1903.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1904

Authors and Affiliations

 • J. d'Aulnis de Bourouill

There are no affiliations available

Personalised recommendations