Advertisement

De Economist

, Volume 3, Issue 1, pp 307–312 | Cite as

Neerlands Indië en Engeland

Article
  • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. (*).
    DeWestminster Review haalt de navolgende werken aan, waarvan wij eenige der titels hier vertalen:Particuliere Brieven van Sir James Brooke,Rajah van Sarawak, de gebeurtenissen van zijn leven verhalende, van 1838tot nu toe. —Uitgegeven door J. C. Templer, 3deelen. London.R. Bentley.Briefwisseling aangaande de Oostersche-Archipel-Company. Aan het Huis der Gemeenten aangeboden.Papieren betreffende Borneo en de Commissie tot onderzoek in de zaak van Sir James Brooke.Aan het Huis der Gemeenten aangeboden. 1854.The Queen on the prosecution of Sir J. Brooke,against the Eastern Archipelago Company: containing the Judgments of the Queen's Bench and the Exchequer Chamber. — 1853.Verzameling van Papieren over Borneo, en de daden van James Brooke te Sarawak, thans agent voor de Britsche regering op Borneo.In Chancery. Bill of Complaint. Sir J. Brooke — Henry Wise.Brieven uit Sarawak aan een kind. Voortgang van de Christel. zendelingen op Borneo, door Mrs.Mc. Dougall. 1854.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard en Comp. 1854

Personalised recommendations