Advertisement

De Economist

, Volume 36, Issue 2, pp 654–660 | Cite as

Vergelijkend overzicht van de Nederlandsche scheepvaart en scheepsbouw in de laatste jaren

Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (+).
    Verg. Econ. 1879 p. 517.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1887

Personalised recommendations