De Economist

, Volume 41, Issue 1, pp 78–79 | Cite as

De Spaarbanken in Frankrijk

Economische Nalezingen en Berichten
  • 8 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1892

Personalised recommendations