Advertisement

De Economist

, Volume 64, Issue 2, pp 716–731 | Cite as

De officieele Loonstatistiek en hare uitkomsten

 • E. W. van Dam van Isselt
Article
 • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Jaargang 1913, blz. 541 en vlg.Google Scholar
 2. 2).
  't Derde en laatste supplement verscheen in 1907.Google Scholar
 3. 1).
  Waarschijnlijk kon hier niet aan gedacht worden wegens gebrek aan personeel voor dit omvangrijke werk. Trouwens als grondmateriaal zou men de loonlijsten van de Rijksverzekeringsbank hebben moeten gebruiken, en er bestaat reden voor twijfel of die voor de eerste jaren na 1903 wel een betrouwbaar materiaal voor een loonstatistiek zouden hebben kunnen opleveren.Google Scholar
 4. 1).
  t. a. p. blz. 554 en vlg.Google Scholar
 5. 1).
  Benevens Krimpen a/d IJseel, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.Google Scholar
 6. 1).
  Het tabelwerk vermeldt bedrijfsgewijze voor elk beroep, hoeveel arbeiders de in de verschillende rubrieken aangegeven dagloonen verdienden; voorts het totaal aantal arbeiders met hun gemiddeld dagloon en ten slotte het aantal en het gemiddeld dagloon van de werklieden, die 150 of meer dagen in eenzelfde onderneming gearbeid hebben. Daarbij is onderscheiden naar mannen en vrouwen, personen van 21 jaar of ouder en jongeren.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1915

Authors and Affiliations

 • E. W. van Dam van Isselt

There are no affiliations available

Personalised recommendations