Advertisement

De Economist

, Volume 67, Issue 1, pp 288–295 | Cite as

De eerste post van de oudste rekeningen van dordrecht

 • H. J. W. Westerling
Article
 • 9 Downloads

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  D. w. z. als de stad op St. Jan niet aan haar verplichting voldoet, moet ze verder van die 183 pond per dag 2 pond rente betalen= 400% per jaar.Google Scholar
 2. 1).
  Deel II, bl. 177. Daarnaast komen ook gewone leeningen voor, b.v. deel II, bl. 525 een leening tegen 331/3% in 9 mnd. of 444/9% per jaar.Google Scholar
 3. 1).
  Deel II, bl. 524.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1918

Authors and Affiliations

 • H. J. W. Westerling

There are no affiliations available

Personalised recommendations