Advertisement

De Economist

, Volume 32, Issue 1, pp 76–77 | Cite as

Openbare bespreking tot verbetering van armenzorg

Economische Nalezingen en Berichten
  • 11 Downloads

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1885

Personalised recommendations