Advertisement

De Economist

, Volume 52, Issue 2, pp 792–806 | Cite as

Fransche beleggingen in het buitenland

Article
  • 7 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1(.
    Het wil ons voorkomen, dat de kapitalen der Fransche firma's in den vreemde, in het rapport veelal overschat zijn. Tenminste in vele der plaatsen in het rapport opgenoemd, ons door persoonlijk verblijf bekend, is het belang of het prestige der Fransche firma's niet groot. Zelfs in vele Fransche Koloniën is dit het geval.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1903

Personalised recommendations