Advertisement

De Economist

, Volume 53, Issue 2, pp 957–968 | Cite as

Het katoenvraagstuk

Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    In 1861 woog een Noord-Amerikaansche baal katoen ongeveer 200, een Britsch-Indische 175, een Braziliaansche of West-Indische 80 kilogram.Google Scholar
  2. 1).
    Juist dezer dagen zijn er te Liverpool 160 balen West-Afrikaansche katoen ingevoerd en de verwachtingen zijn dat die invoer in het volgende jaar zal kunnen stijgen tot 3500 balen, vertegenwoordigende een bedrag van 1200 balen Noord-Amerikaansche katoen.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1904

Personalised recommendations