De Economist

, Volume 93, Issue 1, pp 189–200 | Cite as

Economische ordening na den oorlog

 • J. H. Spieoelenbero
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  „Het ordeningsvraagstuk in een nieuw licht“, Economisch-Statistische Berichten d.d. 22 October 1941.Google Scholar
 2. 13).
  Geciteerd bijHaberler, Prosperity and depression, ed. 1939, blz. 181.Google Scholar
 3. 14).
  J. J. Polak, Publieke werken als vorm van conjunctuurpolitiek (1938).Google Scholar
 4. 15).
  Vgl. Keynes' Treatise on Money.Google Scholar
 5. 16).
  Zie Robertson's "period analysis“ (vgl. zijn artikel „Saving and Hoarding“, Economic Journal, Vol. 43, Sept. 1933).Google Scholar
 6. 18).
  B. Schendstok, Enige cconomische grondstagen voor de btlastingpohtick (1939).Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1944

Authors and Affiliations

 • J. H. Spieoelenbero

There are no affiliations available

Personalised recommendations