Advertisement

De Economist

, Volume 93, Issue 1, pp 61–88 | Cite as

De werkverruiming te Amsterdam in de jaren 1940, 1941 en 1942

Article
  • 20 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. 4).
    Zie het Centraal Bureau voor de Statistiek: Bindende regelingen van arbeidsvoor waarden in Nederland op 1 November 1942.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1944

Authors and Affiliations

  • A. Kaan

There are no affiliations available

Personalised recommendations