Advertisement

De Economist

, Volume 29, Issue 1, pp 411–435 | Cite as

Eenige Koloniale vraagstukken van den dag

 • E Lenting
 • Red
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. (*).
  Zie blz. 35Google Scholar
 2. (*).
  He d. blz. 248 en volg.Google Scholar
 3. (*).
  Ibid blz. 225.Google Scholar
 4. (†).
  Zie Bijl. van het Versl. der Hand, van de 2e Kamer 1856–57 blz. 341.Google Scholar
 5. (§).
  Zie zijne rede op 15 Uep 1858.Google Scholar
 6. (*).
  Zie het resumé der beraadslagingen in de Amst. K. v. K. in lie N, Rott, Ct, van 26 October 1878.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1880

Authors and Affiliations

 • E Lenting
 • Red

There are no affiliations available

Personalised recommendations