Advertisement

De Economist

, Volume 8, Issue 1, pp 17–40 | Cite as

Overzigt van Staathuishoudkundige onderwerpen, bij de Staten-Generaal in behandeling

Article
  • 16 Downloads

Copyright information

© De Bruyn Kops 1859

Personalised recommendations