Advertisement

De Economist

, Volume 105, Issue 1, pp 525–529 | Cite as

Financiele kroniek

  • A. Batenburg
Article
  • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Inmiddels heeft ook de Nationale Bank van België het disconto met 1% verhoogd.Google Scholar
  2. 2).
    Blijkbaar is Brezet tot een conclusie in dezelfde richting gekomen, als hij schrijft in zijn geld en kapitaalmarktoverzicht in Economisch-Statistische Berichten van 24 juli j.l., dat de discontoverhoging meer betrekking heeft op de kapitaalmarkt dan op de geldmarktsituatie.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1957

Authors and Affiliations

  • A. Batenburg

There are no affiliations available

Personalised recommendations