Advertisement

De Economist

, Volume 105, Issue 1, pp 148–159 | Cite as

De teorie van Allais betreffende de onzekerheid en de definitie van rationeel handelen in de ekonomie

 • H. Rijken van Olst
Article
 • 27 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  M. Allais, Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Econometrica, Vol. 21, no 4, oktober 1953; Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique, XL, Econométrie, Parijs 1953; M. Allais, Fondements d'une théorie positive des choix comportant un risque et critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Parijs 1955.Google Scholar
 2. 2).
  Zie o.m. noot 1. M. Allais, Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Econometrica, Vol. 21, no. 4, oktober 1953; Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique, XL, Econométrie, Parijs 1953; M. Allais, Fondements d'une théorie positive des choix comportant un risque et critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Parijs 1955.Google Scholar
 3. 3).
  Zo zegt Allais in navolging van Shackle, dat bij gebeurtenissen, die zich slechts éénmaal voordoen (coups isolés, single events) de wet van de grote getallen niet meer opgaat. De onhoudbaarheid van deze stelling heb ik reeds eerder getracht aan te tonen in De Economist van okt. 1949 en van maart 1956.Google Scholar
 4. 4).
  Zie de laatst genoemde publikatie in noot 1 M. Allais, Le comportement de l'homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Econometrica, Vol. 21, no 4, oktober 1953; Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique, XL, Econométrie, Parijs 1953; M. Allais, Fondements d'une théorie positive des choix comportant un risque et critique des postulats et axiomes de l'école américaine, Parijs 1955.Google Scholar
 5. 5).
  J. Marschak, Rational behavior, uncertain prospects and measurable utility, Econometrica, Vol. 18, no. 2, april 1950 en Why “should” statisticians and business men maximise moral expectation?, Proceedings of the second Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, Univ. of California Press, 1951; M. Friedman en J. L. Savage, The utility analysis of choices involving risk, Journal of Political Economy, aug. 1948 en The expected utility hypotheses and the measurability of utility, Journal of Political Economy, dec. 1952; L. J. Savage, An axiomatization of reasonable behavior in the face of uncertainty, opgenomen in de tweede publikatie, genoemd onder noot 1 en The foundations of statistics, New York, 1954; P. A. Samuelson, Utility, preference and probability, opgenomen in de tweede publikatie, genoemd onder noot 1; W. J. Baumol, The Neumann-Morgenstern utility index, Journal of Political Economy, febr. 1951; O. Morgenstern en J. von Neumann, Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, 1947.Google Scholar
 6. 6).
  Behalve in de zuivere teorie, waar zij zijn gepostuleerd. Zie o.m. R. von Mises, Probability, Statistics and Truth, Londen 1939.Google Scholar
 7. 7).
  Daniel Bernoulli, Specimen theoriae novae de mensura sortis, Petersburg 1738. Een Engelse vertaling is opgenomen in Econometrica, Vol. 22, no 1, januari 1954, onder de titel: Exposition of a new theory on the measurement of risk.Google Scholar
 8. 8).
  Zie noot 5 J. Marschak, Rational behavior, uncertain prospects and measurable utility, Econometrica, Vol. 18, no 2, april 1950 en Why “should” statisticians and business men maximise moral expectation?, Proceedings of the second Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, Univ. of California Press, 1951; M. Friedman en J. L. Savage, The utility analysis of choices involving risk, Journal of Political Economy, aug. 1948 en The expected utility hypotheses and the measurability of utility, Journal of Political Economy, dec. 1952; L. J. Savage, An axiomatization of reasonable behavior in the face of uncertainty, opgenomen in de tweede publikatie, genoemd onder noot 1 en The foundations of statistics, New York, 1954; P. A. Samuelson, Utility, preference and probability, opgenomen in de tweede publikatie, genoemd onder noot 1; W. J. Baumol, The Neumann-Morgenstern utility index, Journal of Political Economy, febr. 1951; O. Morgenstern en J. von Neumann, Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, 1947.Google Scholar
 9. 9).
  Allais zegt: “waarnemen”; dit kan o.i. niet anders bedoeld zijn dan als “waarnemen, gevolgd door imiteren”.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1957

Authors and Affiliations

 • H. Rijken van Olst

There are no affiliations available

Personalised recommendations