Advertisement

De Economist

, Volume 102, Issue 1, pp 703–717 | Cite as

Indonesische kroniek

 • C. F. Scheffer
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  De Economist 1954, blz. 499 e.v.Google Scholar
 2. 2).
  Ontleend aan Bulletin over 1ste halfjaar 1954 van Bank Indonesia; wijkt af van het door Tervooren in De Economist 1954 op blz. 504 genoemde cijfer.Google Scholar
 3. 3).
  „A note on the „Monetary analysis” by the Governor of the Bank Indonesia in the first annual report of the bank for the period 1953–1954”.Google Scholar
 4. 4).
  Uitgave Pressa Trajectina. Utrecht, 1954.Google Scholar
 5. 5).
  Zie v. d. Zwaan t.a.p., blz. 135–153.Google Scholar
 6. 6).
  Op. cit. Zie v. d. Zwaan t.a.p. blz. 135/136.Google Scholar
 7. 7).
  Onderactief geld wordt hier uitsluitend verstaan, geld, dat werkzaam is in het lopende proces van inkomensvorming en-besteding.Google Scholar
 8. 8).
  Vlg. Prof. Dr P. P. van Berkum: Vraagstukken van internationale monetaire reconstructie, Maandschrift Economie, September 1950, blz. 582.Google Scholar
 9. 9).
  Eigenlijk zou er o.i. een relatie moeten worden geconstrueerd tussen totale geldhoeveelheid (giraal+chartaal) enerzijds en totale omvang der aanwezige internationaal bruikbare liquiditeiten anderzijds.Google Scholar
 10. 10).
  Op. cit. Eigenlijk zou er o.i. een relatie moeten worden geconstrueerd tussen totale geldhoeveelheid (giraal+chartaal) enerzijds en totale omvang der aanwezige internationaal bruikbare liquiditeiten anderzijds. blz. 71 e.v.Google Scholar
 11. 11).
  Op. cit. Eigenlijk zou er o.i. een relatie moeten worden geconstrueerd tussen totale geldhoeveelheid (giraal+chartaal) enerzijds en totale omvang der aanwezige internationaal bruikbare liquiditeiten anderzijds. blz. 72.Google Scholar
 12. 12).
  Op. cit. Eigenlijk zou er o.i. een relatie moeten worden geconstrueerd tussen totale geldhoeveelheid (giraal+chartaal) enerzijds en totale omvang der aanwezige internationaal bruikbare liquiditeiten anderzijds blz. 69.Google Scholar
 13. 13).
  Taxatie v. d. schrijver.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1954

Authors and Affiliations

 • C. F. Scheffer

There are no affiliations available

Personalised recommendations