Advertisement

De Economist

, Volume 102, Issue 1, pp 561–583 | Cite as

Monetaire politiek als middel van economische politiek

 • F. De Roos
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Prof. Mr J. G. Koopmans: „Aard en functies van het geld in de geleide economie” (Prae-advies Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek 1943).Google Scholar
 2. 2).
  Verg. bijv. J. E. Meade: „The balance of payments” (1951) blz. 99.Google Scholar
 3. 3).
  Zie: H. G. Ellis. „The rediscovery of money” in „Money, Trade and Economic Growth” (in honor of J. H. Williams).Google Scholar
 4. 4).
  Zie: F. de Roos: „Geldwaarde-theorie als dynamische probleem”, De Economist 1953 en de daar aangegeven literatuurverwijzingen.Google Scholar
 5. 5).
  H. Neisser: „Der Tauschwert des Geldes” (1928) blz. 13.Google Scholar
 6. 6).
  W. Fellner: „Monetary Policies and Full Employment” (1946) blz. 149.Google Scholar
 7. 7).
  B. Higgins: „Concepts and Criteria of Secular Stagnation” in: Income, Employment and Public Policy (Essays in honor of Alvin H. Hansen).Google Scholar
 8. 8).
  Het is mogelijk de onjuntuurbeweging te zien als een verstoring van het monetaire evenwicht, geheel los van de theoretische verklaring dezer bewegingen. Verg. G. Haberler: Prosperity and Depression, derde druk, blz. 131.Google Scholar
 9. 9).
  Verg. W. P. Egle: Economic Stabilization (1952) blz. 107.Google Scholar
 10. 10).
  Egle: t.a.p. blz. 125 e.v.Google Scholar
 11. 11).
  J. M. Keynes: A Treatise on Money I, blz. 212.Google Scholar
 12. 12).
  Het betalingsbalans-aspect blijft hier, zoals ook in het voorgaande, buiten beschouwing.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1954

Authors and Affiliations

 • F. De Roos

There are no affiliations available

Personalised recommendations