Advertisement

De Economist

, Volume 66, Issue 1, pp 514–522 | Cite as

De Internationale geldmarkt

Article
  • 6 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

  1. 1).
    Merkwaardig is ook hoe in de beide praedviezen voor de juristenvereeniging uitgebracht over de behoefte aan nieuwe organen voor rechtsvorming deze overtuiging ten grondslag is gelegd.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1917

Personalised recommendations