Advertisement

De Economist

, Volume 66, Issue 1, pp 176–189 | Cite as

Individueele contractverbreking bij collectieve arbeidsovereenkomst

 • I. A. Levy
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature

 1. 1).
  Lotmar. Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reichs I. 1902. blz. 780.Google Scholar
 2. 1).
  Zie A. E. Bles. De wet op de Arbeidsovereenkomst (Den Haag, 1917) I blz. 495.Google Scholar
 3. 1).
  bles t. a. p. blz. 501.Google Scholar
 4. 1).
  Bles t. a. p. I blz. 518.Google Scholar
 5. 1).
  Bles t. a. p. blz. 494.Google Scholar
 6. 1).
  Bles t. a. p. I blz. 502.Google Scholar
 7. 1).
  Bles t. a. p. I blz. 530.Google Scholar
 8. 2).
  Bles t. a. p. I blz. 534.Google Scholar
 9. 1).
  Zie mijn: De Collectieve Arbeidsregeling (Den Haag, 1906.)Google Scholar
 10. 2).
  Bles t. a. p. I blz. 498.Google Scholar
 11. 1).
  Bles t. a. p. I blz. 493.Google Scholar
 12. 2).
  Bles t. a. p. I blz. 488.Google Scholar
 13. 3).
  D. Pesl. Der Mindestlohn (München, 1914) blz. 261: „Naardien „van deze overeenkomsten regelmatig, de bepalingen omtrent loon-„en stukloon-contracten, benevens zeer in bijzonderheden afdalende „tarieven, een groot deel uitmaken, noemt men deze overeenkomsten „en ordeningen, kort,Tarifverträge, zelfs dan, wanneer eens een tarief „daarin niet voorkomt.» De Engelsche naam isindustrial agreement.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1917

Authors and Affiliations

 • I. A. Levy

There are no affiliations available

Personalised recommendations