Advertisement

De Economist

, Volume 77, Issue 1, pp 293–305 | Cite as

Enkele opmerkingen over Index-cijfers

  • A. Spanjer
Article
  • 7 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 3).
    Fisher's definitie (blz. 3) luidt als volgt: „Anindex number of the prices of anumber of Commodities is anaverage of their price relatives.Google Scholar
  2. 4).
    Helaas vermeldt Fisher op blz. 435 van zijn boek, dat juistdeze onhoudbare formule in Nederland, zoowel door het Centraal Bureau voor de Statistiek als door het Amsterdamsch Statistisch bureau wordt toegepast.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1928

Authors and Affiliations

  • A. Spanjer

There are no affiliations available

Personalised recommendations