Advertisement

De Economist

, Volume 80, Issue 1, pp 131–140 | Cite as

Mathematisch Aanhangsel

Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 16).
    Em. Czuber, Wahrscheinlichkeitsrechnung, l, Tafel I en II.Google Scholar
  2. 17).
    Uit de „Jaarcijfers“ via „Vermogen en Ink. in Nederland“ door Prof. Bonger, De Soc. Gids, 1923, p. 351.Google Scholar
  3. 18).
    Verg. Mr. W.A. Bonger, „Vermogen en inkomen in Nederland“, in „De N. Tijd“, bl. 227.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1931

Personalised recommendations