Advertisement

De Economist

, Volume 62, Issue 1, pp 273–281 | Cite as

Arbeidsverhoudingen in Februari. — Werkloosheidverzekering, arbeidsbeurzen, arbeidsgeschillen en prijzen in Nederland in 1912. — De arbeidsbeurzen en de verzekering tegen werkloosheid in Groot-Britannië. — Een belangwekkend vonnis

Economische Kroniek
  • 8 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1913

Personalised recommendations