Advertisement

De Economist

, Volume 16, Issue 1, pp 757–772 | Cite as

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland

Kort verslag van het verhandelde in de vergaderingen
Article
  • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1867

Personalised recommendations