Advertisement

De Economist

, Volume 94, Issue 1, pp 277–321 | Cite as

Differentiatie en integratie van het vervoer

 • H. A. A. de Melverda
Article
 • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 8).
  Wij ontleenen dit voorbeeld aan een artikel onder den titel „Terreinverkenning” van Drs. A. J. D. Rozema in het jaaroverzicht 1941 van de Eigen Vervoerders Organisatie.Google Scholar
 2. 9).
  Men vergelijke het artikel „De Eigen Vervoerders Organisatie” in Economische Voorlichting No. 30 van 22 October 1943.Google Scholar
 3. 10).
  Uitgave No. 9 van de I. K. v. K.; Arrault & Cie, Tours 1942; circa 200 blz.Google Scholar
 4. 12).
  A. J. D. Rozema t.a.p.Google Scholar
 5. 13).
  Ontleend aan Delanny, pag. 20.Google Scholar
 6. 14).
  Zie: H. A. A. de Melverda „Tarieven in het Vervoerwezen” in „De Economist” December 1942.Google Scholar
 7. 15).
  Zie: H. A. A. de Melverda „Eenige Optima in het Vervoerwezen” in „De Economist” Mei/Juni 1944.Google Scholar
 8. 17).
  Zie: H. A. A. de Melverda „Tarieven in het Vervoerwezen” in „De Economist” van December 1942.Google Scholar
 9. 18).
  Drs. A. J. D. Rozema sprak in dit verband van het „brandspuitcriterium” (Jaaroverzicht E. V. O. 1941).Google Scholar
 10. 19).
  Terminologie van Prof. Th. Limperg.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1946

Authors and Affiliations

 • H. A. A. de Melverda

There are no affiliations available

Personalised recommendations