De Economist

, Volume 81, Issue 1, pp 316–328 | Cite as

Boekbespreking

 • H. W. C. Bordewijk
 • van Genechten
 • Th. Ligthart
Article
 • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Zie mijn Theorie der Belastingen en het Nederlandsche Belastingwezen, blz. 546 en Conclusie XXI blz. 616.Google Scholar
 2. 2).
  In zijn Themis-recensie 1931 van het ac. proefschrift van Mr. A. J. J. M. Mes, Retributiën, Prof. van der Pot spreekt van „de vermaarde troebele geschiedenis van art. 174, tweede lid, Gw. 1887”.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1932

Authors and Affiliations

 • H. W. C. Bordewijk
 • van Genechten
 • Th. Ligthart

There are no affiliations available

Personalised recommendations