Advertisement

De Economist

, Volume 83, Issue 1, pp 749–766 | Cite as

De Poolsche Corridor

 • F. A. G. Keesing
Article
 • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 28).
  La Pologne et la Baltique, p. 244 e.v.Google Scholar
 2. 29).
  Ibid., p. 276.Google Scholar
 3. 30).
  Poland, Germany& the Corridor, p. 49.Google Scholar
 4. 31).
  Smogorzewski. Poland, Germany& the Corridor, p. 117.Google Scholar
 5. 32).
  Slawski. Polens Zugang zum Meere, p. 35.Google Scholar
 6. 33).
  Voor een uitvoerige critiek zie: Ter Veen, De Geopolitiek als sociale wetenschap. De Gids, Maart 1931.Google Scholar
 7. 34).
  Hennig. Geopolitik, p. 3.Google Scholar
 8. 35).
  Vgl. b.v. Eur. Staats- und Wirtschaftszeitung 1919.Google Scholar
 9. 36).
  Hodann, p. 299.Google Scholar
 10. 37).
  Mowrer. Germany puts the clock back, p. 65.Google Scholar
 11. 38).
  Alg. Handelsblad, 16 November 1933.Google Scholar
 12. 39).
  The Economist, 1 April 1933.Google Scholar
 13. 40).
  Foreign Affairs, October 1933.Google Scholar
 14. 41).
  Mowrer. Germany puts the clock back, p. 13.Google Scholar
 15. 42).
  Beck, Poolsch minister van Buitenlandsche Zaken in een interview met Knickerbocker. Alg. Handelsblad, 18 Maart 1934.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1934

Authors and Affiliations

 • F. A. G. Keesing

There are no affiliations available

Personalised recommendations