Advertisement

De Economist

, Volume 83, Issue 1, pp 249–280 | Cite as

De Suikerconsumptie

 • Ir. A. Rooseboom
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Zie ook Marshall, Principles of Economics, Book III, Chapter IV.Google Scholar
 2. 4).
  Zie Archief voor de Suikerindustrie 1931 p. 561.Google Scholar
 3. 5).
  Economisch Weekblad 1932 p. 764.Google Scholar
 4. 7).
  Ontleend aan „De Javasuiker”, extra nummer van het „Economisch Weekblad” 1932/33, pg. 44, gecorrigeerd en aangevuld met gegevens van anderen oorsprong.Google Scholar
 5. 9).
  Zie: Deutsche Zuekerindustrie 1930 p. 917.Google Scholar
 6. 12).
  Zie bv. Economisch Weekblad 1932 p. 30.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1934

Authors and Affiliations

 • Ir. A. Rooseboom

There are no affiliations available

Personalised recommendations