Advertisement

De Economist

, Volume 98, Issue 1, pp 430–444 | Cite as

Over de terminologie in het marktonderzóek

 • J. van Rees
Article
 • 50 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  New York 1937, resp. New York 1949.Google Scholar
 2. 2).
  Journal of Marketing, Voorjaar 1948.Google Scholar
 3. 3).
  Nürnberg 1928; 2de druk Nürnberg 1940.Google Scholar
 4. 4).
  Dr. A. Mey in Conjunctuurpolitiek en Budgetering, Bedrijfseconomische Monografieën no. V, Leiden 1943.Google Scholar
 5. 5).
  Prof. Dr. J. F. ten Doesschate in Economisch-Statistische Berichten van 6 Januari en 24 Februari 1943.Google Scholar
 6. 6).
  Dr. J. G. Stridiron: Handboek der Bedrijfseconomische statistiek, m.m.v. Prof. Dr. J. Tinbergen, B. G. F. Buys en P. de Wolff, phil. drs.Google Scholar
 7. 7).
  Men vergelijk hiertoe o.a. Pannenborg-Heymans: Inleiding tot de logica en methodologie, Leiden 1941 en Encyclopaedisch Handboek van het moderne denken.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1950

Authors and Affiliations

 • J. van Rees

There are no affiliations available

Personalised recommendations