Advertisement

De Economist

, Volume 60, Issue 2, pp 1009–1026 | Cite as

Het vraagstuk van de Vuilnisverwerking

 • A. S. v. Reesema
Article
 • 20 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Voordracht gehouden te Leiden in het Departement der Maatschappij van Nijverheid den 24 Maart 1911.Google Scholar
 2. 1).
  Tijdschrift Moleschott, N. Crt. 2 Febr. 1908.Google Scholar
 3. 2).
  N. Crt. 3 Jan. 1911: Wurtz en Bourges; Remlinger en Nourricht.Google Scholar
 4. 1).
  J. v. d. Breggen. Sprokkelingen op technisch hygienisch gebied, 1902.Google Scholar
 5. 1).
  Bladz. 133.Google Scholar
 6. 2).
  Volgens Dr. R. E. Rijken kan hij gedroogd op linnen ook meerdere weken leven. Hij wordt ook hij 603 C. gedood : De Natuur 15 April 1911.Google Scholar
 7. 3).
  J. L. J. B. v. d. Mark: In de wereld van het oneindig kleine.Google Scholar
 8. 1).
  Bladz. 104.Google Scholar
 9. 2).
  Bladz. 96.Google Scholar
 10. 3).
 11. 4).
  Bladz. 250.Google Scholar
 12. 1).
  Bladz. 261.Google Scholar
 13. 1).
  Zie Manchester Guardian 2 Febr. 1892. Rapport van Inspecteur Henry Whiley.Google Scholar
 14. 1).
  Zie Strassenhygiene van E. Richter 1894. Uitgave Dr. Th. Weyl: Handbuch der Hygiene.Google Scholar
 15. 1).
  Sanches: Brandbaar afval: De Ingenieur 1904.Google Scholar
 16. 2).
  Gesundheitsingenieur 1906, bl. 289.Google Scholar
 17. 3).
  Zie Andreas Meyer: Die Städtische Verbrennungsanstalt, enz. in Hamburg, 1897.Google Scholar
 18. 1).
  De l'Espinasse: rapport 19 Mei 1904. Bladz. 1961.Google Scholar
 19. 2).
  Weyl 1901, Fortschritte der Strassenhygiene, blz. 75 en volg.Google Scholar
 20. 4).
  Voordracht Dr. C. Dörr, 's Hage 1907 bl. 36.Google Scholar
 21. 1).
  Zie Alg. Handelsblad 15 Jan. 1911 Ochtend II: Engeland.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1911

Authors and Affiliations

 • A. S. v. Reesema

There are no affiliations available

Personalised recommendations