Advertisement

De Economist

, Volume 60, Issue 1, pp 328–374 | Cite as

Fransch Indo-China

 • P. N. Muller
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  O.a. Dr. Hagen, Ruines d'Angkor, Pnom-Penh 1904.Google Scholar
 2. 1).
  Intern. Arch. f. Ethnogr. Leiden 1894 VII, bl. 4.Google Scholar
 3. 1).
  Zooals E. Aymonier meent in zijn groot werk Le Cambodge, Parijs 1901, deel III blz. 227.Google Scholar
 4. 1).
  Dr. Hendrik P. N. Muller, „Door het Land van Columbus“, Haarlem 1905 blz. 270/1.Google Scholar
 5. 1).
  Guide pratique, Pnom-Penh 1904.Google Scholar
 6. 2).
  Le Cambodge, Parijs 1904 III blz. 166.Google Scholar
 7. 3).
  Idem blz. 230.Google Scholar
 8. 4).
  Volgens Wiselius; Dr. Hagen zegt einde 15de eeuw.Google Scholar
 9. 1).
  Begin ende Voortgang van de Vereen. Neederl. Geoctroy. Oost-Indische Co. I, blz. 27–31.Google Scholar
 10. 3).
  Coen aan Bewindh. 8 Jan. 1621.Google Scholar
 11. 4).
  Deel III blz. 42-3.Google Scholar
 12. 1).
  In dit verhaal ontmoet men weder Zuid-Afrikaansche vrienden als „spruyt ofte rivier“ (blz. 17) en „renoster“ voor rhinoceros.Google Scholar
 13. 1).
  Vremde geschiedenissen in de koninckrijken van Cambodia en Louwen-lant zedert 1635–1644. Haerlem bij Pieter Casteleyn.Google Scholar
 14. 1).

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1911

Authors and Affiliations

 • P. N. Muller

There are no affiliations available

Personalised recommendations