Advertisement

De Economist

, Volume 4, Issue 1, pp 321–335 | Cite as

Nieuwe broodbereidingen enz

Over Brood, Enz.
 • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. (*).
  Deze cijfers zijn slechts zeerglobaal; voor het juist verbruik van tarwe en rogge der laatste jaren in de verschillende provinciën, vergelijke menEconomist van Februarij ll., no. 44 , en volg. -Het broodverbruik in ons vaderland, met de statistieke tabellen, daarbij gevoegd.Google Scholar
 2. (*).
  Verg.Economist 1853.Google Scholar
 3. (†).
  Verg.Economist. Junij 1.1. p. 175. v.Google Scholar
 4. (§).
  Economist Junij 11.Google Scholar
 5. (*).
  De werkelijke verkoopprijs voor den bakker is dns, volgens zetting 50centimes (25 Ct. Ned.) het Ned. pond tarwebrood 1e kwaliteit. De ver-bruiker betaalt echter minder: in den aanvang dezes jaars slechts 40 centim-mes; het verschil wordt door de spaarkas bijgepast. Verg.Economist 1855. p.Google Scholar
 6. (*).
  Een paar dezer Petrins-Loison, zijn sedert anderhalf jaar, in een broodbakkerij te 's Gravenhage in gebruik. -Verg. daaromtrentEconomist 1855. pag. 93. v. - Zie ookVolksvlijt 1854. p. 37.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1855

Personalised recommendations