Advertisement

De Economist

, Volume 4, Issue 1, pp 108–126 | Cite as

Een woord over de statistiek der Bank van Leening te Amsterdam

  • C. J. van Heel
Onderwijs
  • 16 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Vergel. hetgeen door mij is aangemerkt-B. v. L. in Nederland , I, bl. 184, aant. 8.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1855

Authors and Affiliations

  • C. J. van Heel

There are no affiliations available

Personalised recommendations