Advertisement

De Economist

, Volume 59, Issue 2, pp 792–811 | Cite as

Scheepvaartbelastingen

 • Emile Verviers
Article
 • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Zie Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden 1908, blz. 239.Google Scholar
 2. 1).
  Zie Bijdragen tot de Kennis v. h. Staats-, proven gemeentebestuur in Ned. 19e dl. 1875. Art. Onderhoud der traversen van 's Rijks groote wegen door de gemeenten, door H. G. Hartman Jz.Google Scholar
 3. 1).
  Zie Hogendorp, Bijdragen tot de Huishondiug van Staat, 2e uitg. v. Mr. J. R. Thorbecke, dl. 9 bl. 28.Google Scholar
 4. 1).
  Zie Hogeudorp, t. a. p. dl. 9 blz. 36. e. v.Google Scholar
 5. 1).
  Zie Walther Nasse, Der Rhein als Wasserstrasze, Schr. d. Vereins f. Soz. Pol. CII S. 92.Google Scholar
 6. 1).
  Zie Kielstra t. a. p. blz. 134.Google Scholar
 7. 1).
  Zie Nasse,t. a. p. blz. 58.Google Scholar
 8. 2).
  W. Nasse, t. a. p. blz. 94.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1910

Authors and Affiliations

 • Emile Verviers

There are no affiliations available

Personalised recommendations