Advertisement

De Economist

, Volume 72, Issue 1, pp 769–789 | Cite as

De studie der economie en — „de practijk”

 • Josephine van Anrooy
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Rapport van de COmmissle inzake het onderwijs in de economie aan onze Universiteiten, Martinus Nijhoff, 1923.Google Scholar
 2. 4).
  Schriften das Vereins für Sozialpolitik, Bd. 160, Die Reform der Staatswissenschaftlichen studien, 50 Gutachten, herausgegeben von Dr. J. Jastrow en Bd. 161, Die Reform der Staatswiss. Studien, 2 Teil. Verhandlungen das V. f. S. P. in Kiel 1920. — Duncker und Humblot, 1920 en 1921.Google Scholar
 3. 5).
  Zie voor Jastrow's denkbeelden over de opleiding van bestuursjurist-economist, die hij wil combineeren tot één geheel, met een verplichten voorbereidingsdienst aan het einde der studie: Bd. 160 Schr. d. V. f. S. P., p. 96–150; Bd. 161, p. 11–38 met zijn „Leitsätze”.Google Scholar
 4. 8).
  t. a. p. Bd. 160, p. 107–108.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlindsche Boek- En Steendrukkerij 1923

Authors and Affiliations

 • Josephine van Anrooy

There are no affiliations available

Personalised recommendations