Advertisement

De Economist

, Volume 72, Issue 1, pp 573–582 | Cite as

Een antinomie in de waardeleer

 • H. W. C. Bordewijk
Article
 • 15 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Principles of Economics, I, blz. 200, ed. 1898.Google Scholar
 2. 2).
  Theory of Pol. Economy, blz. 103, ed. 1879.Google Scholar
 3. 3).
  T. a. p. blz. 57–58.Google Scholar
 4. 5).
  .... „insoferne kann man für den grossen volkswirtschaftlichen Marktverkehr mit ausreichender Genauigkeit behaupten, dass der Marktpreis bestimmt wird durch die Schätzungsziffer des letzten Käufers”, aldus v. Bohm Bawerk, Pos. Theorie, I, 4. Aufl., blz. 304.Google Scholar
 5. 6).
  Vgl. Principles of Economics, by F. W. Taussig, vol. I, third ed. revised, 1921, blz. 153, waar ik in § 8 o.a. lees: „The current market rate is what people usually have in mind when they speak of a „fair” price. This is what the retail dealer is expected to charge as his fixed sum. If he asks a higher price than is usually asked at the time by other dealers for the same thing — still more, if he asks a higher price from one purchaser than from another — he is said to be charging unreasonably, or overreaching or even cheating; and he is likely to lose his custom”.Google Scholar
 6. 7).
  P. a. p. blz. 232 v.Google Scholar
 7. 8).
  T. a. p. blz. 235.Google Scholar
 8. 9).
  2e deel, 3e druk, blz. 513.Google Scholar
 9. 10).
  Vgl. § 46, blz. 89.Google Scholar
 10. 11).
  Finanzwissenschaft, 16 u. 17 Aufl., blz. 192–193. Pierson drukt zich overigens veel exacter uit, omdat het niet alleen aankomt op het afnemend genot bij toenemend inkomen, doch op een afnemen van de marginale nuttigheid van het inkomensneller dan dit laatste toeneemt.Google Scholar
 11. 12).
  Vgl. Paul Leroy Beaulieu, Traité de la Science der Finances, I, blz. 140.Google Scholar
 12. 13).
  Finanzwissenschaft, I, blz. 327 (uitg. 1877).Google Scholar
 13. 14).
  Mr. Cort v. d. Linden ontkent dit, t. a. p. blz. 78 v., zich beroepend op het karakter van den modernen staat, dat gelijke opweging van dienst en wederdienst zou uitsluiten. Ik zou willen opmerken, dat evengoed is vol te houden, dat de progressie deaequivalente vergoeding herstelt, voor zoover ieder betaalt naar wat de dienst of de diensten hem persoonlijk waard zijn. Het do ut des is ook in de overheidsverhouding niet te loochenen, zij het verwijd tot „generelle Entgeltlichkeit”.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlindsche Boek- En Steendrukkerij 1923

Authors and Affiliations

 • H. W. C. Bordewijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations