Advertisement

De Economist

, Volume 108, Issue 5–6, pp 335–348 | Cite as

Ver vangingswaarde en alternatieve kosten

 • S. Kleerekoper
Article
 • 8 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  De Economist 1960, pag. 169.Google Scholar
 2. 2.
  Positive Theorie des Kapitales II,I, pag. 267.Google Scholar
 3. 3.
  Economist 1960, pag. 161.Google Scholar
 4. 4.
  Zie Vergelijkend Leerboek der Bedrijfseconomie I, pag. 340, noot 183.Google Scholar
 5. 5.
  Economist 1960, pag. 164.Google Scholar
 6. 6.
  Zie Vergelijkend Leerboek der Bedrijfseconomie I, pag. 53.Google Scholar
 7. 7.
  De Economist 1960, pag. 167.Google Scholar
 8. 8.
  The Theory of Price door G. J. Stigler, New York 1953, pag. 96.Google Scholar
 9. 9.
  Vergelijkend Leerboek der Bedrijfseconomie I, pag. 447 e.v.Google Scholar
 10. 11.
  Zo b.v. Stigler, The Theory of Price, pag. 96.Google Scholar
 11. 12.
  Zie Vergelijkend Leerboek der Bedrijfseconomie I, § 332.Google Scholar
 12. 13.
  De Economist 1960, pag. 169.Google Scholar
 13. 14.
  Zie de Economist 1960, pag. 170/171.Google Scholar
 14. 15.
  De betekenis van het werk van Limperg voor de theoretische en toegepaste bedrijfseconomie. Opstel van S. Kleerekoper in Bedrijfseconomische opstellen, Groningen 1939, pag. 24.Google Scholar
 15. 16.
  Zie artikel van de heer van der Zijpp, t.a.p., pag. 166.Google Scholar
 16. 17.
  Economist 1960, pag. 166.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1960

Authors and Affiliations

 • S. Kleerekoper

There are no affiliations available

Personalised recommendations