De gevaren van de wolfsmelken

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. Berenblum, I., enP. Shubik (1947)Brit. J. Cancer 1, 383.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 2. Bosman-Jelgersma, H.A. (1979)Vijf eeuwen Delftse Apothekers. Proefschrift, Amsterdam.

  Google Scholar 

 3. Bruyn, J.W. De, enF. Schneider (1976)Giftige planten in en om huis. Balkema, Rotterdam.

  Google Scholar 

 4. De Simplici Medicina (1961) Handschrift medio 14e eeuw, aanwezig: U.B. Bazel. Facsimile-uitgave A.Peister, Sandoz, Bazel.Dodonaeurs (1644)Cruydtboek Remberti Dodonaei. Plantijn, Antwerpen.

 5. Evans, F.J., enA.D. Kinghorn (1973)J. Pharm. Pharmacol. 25, Suppl., 145P.

 6. Hecker, E. (1966) In:Molekulare Biologie des malignen Wachstums (Holzer, H., enA.W. Holldorf, Eds.). Springer-Verlag, Berlijn, 105.

  Google Scholar 

 7. Hecker, E. (1977)J. Pure and Appl. Chem. 49, 1423–1431.

  CAS  Article  Google Scholar 

 8. Hecker, E., enR. Schmidt (1974)Fortschr. Chem. Org. Naturstoffe 31, 346–467.

  Google Scholar 

 9. Hildegard Von Bingen (medio 12e eeuw)Physika.

 10. Kinghorn, A.D., enF.J. Evans (1975)Phytochemistry 14, 585–586.

  CAS  Article  Google Scholar 

 11. Kupchan, S.M., I. Uchidan, A.B. Branfman, R.G. Daily Jr. enB. Ijiz Fei (1976)Science 191, 571–572.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 12. Upadhyay, R.R., M.H. Zarintan enM. Ansarin (1976)Planta Medica 30, 32–34.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 13. Upadhyay, R.R., F. Bakhatavar, H. Mohseni, A.M. Sater, N. Saleh, A. Tafazuli, F.N. Dizaji enG. Mohaddes (1980)Planta Medica 38, 151–154.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 14. Vandewiele, L.J. (1965)De Liber Magistri Avicenne en de Herbarijs. Middelnederlandse Handschriften (Mnl) uit de 14e eeuw. Verh. Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten, Nr. 83;Ibidem (1970)Een Middelnederlandse Versie van de ‘Circa instans’ van Platearius naar Handschriften uit de 14e en 15e eeuw. Sanderus, Oudenaarde.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

Voordracht gehouden tijdens het congres ‘Giftige planten om ons heen’, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Geneeskruidenonderzoek, van 5–7 juni 1980 te Egmond aan Zee.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Van Os, F.H.L. De gevaren van de wolfsmelken. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 1409–1413 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193402

Download citation