Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1409–1413 | Cite as

De gevaren van de wolfsmelken

 • F. H. L. Van Os
Voordrachten

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berenblum, I., enP. Shubik (1947)Brit. J. Cancer 1, 383.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. Bosman-Jelgersma, H.A. (1979)Vijf eeuwen Delftse Apothekers. Proefschrift, Amsterdam.Google Scholar
 3. Bruyn, J.W. De, enF. Schneider (1976)Giftige planten in en om huis. Balkema, Rotterdam.Google Scholar
 4. De Simplici Medicina (1961) Handschrift medio 14e eeuw, aanwezig: U.B. Bazel. Facsimile-uitgave A.Peister, Sandoz, Bazel.Dodonaeurs (1644)Cruydtboek Remberti Dodonaei. Plantijn, Antwerpen.Google Scholar
 5. Evans, F.J., enA.D. Kinghorn (1973)J. Pharm. Pharmacol. 25, Suppl., 145P.Google Scholar
 6. Hecker, E. (1966) In:Molekulare Biologie des malignen Wachstums (Holzer, H., enA.W. Holldorf, Eds.). Springer-Verlag, Berlijn, 105.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hecker, E. (1977)J. Pure and Appl. Chem. 49, 1423–1431.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hecker, E., enR. Schmidt (1974)Fortschr. Chem. Org. Naturstoffe 31, 346–467.Google Scholar
 9. Hildegard Von Bingen (medio 12e eeuw)Physika.Google Scholar
 10. Kinghorn, A.D., enF.J. Evans (1975)Phytochemistry 14, 585–586.CrossRefGoogle Scholar
 11. Kupchan, S.M., I. Uchidan, A.B. Branfman, R.G. Daily Jr. enB. Ijiz Fei (1976)Science 191, 571–572.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Upadhyay, R.R., M.H. Zarintan enM. Ansarin (1976)Planta Medica 30, 32–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Upadhyay, R.R., F. Bakhatavar, H. Mohseni, A.M. Sater, N. Saleh, A. Tafazuli, F.N. Dizaji enG. Mohaddes (1980)Planta Medica 38, 151–154.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Vandewiele, L.J. (1965)De Liber Magistri Avicenne en de Herbarijs. Middelnederlandse Handschriften (Mnl) uit de 14e eeuw. Verh. Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten, Nr. 83;Ibidem (1970)Een Middelnederlandse Versie van de ‘Circa instans’ van Platearius naar Handschriften uit de 14e en 15e eeuw. Sanderus, Oudenaarde.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • F. H. L. Van Os
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor Farmacognosie en Galenische FarmacieAW Groningen

Personalised recommendations