Farmacie in Nederland, ontwikkeling en perspectief

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. Ariëns, E.J. (1956) Oratie, Katholieke Universiteit, Nijmegen.

  Google Scholar 

 2. Breimer, D.D. (1976) Oratie, Rijksuniversiteit, Leiden.

  Google Scholar 

 3. Faber, J.S. (1975)Pharm. Weekblad 110, 920–927.

  Google Scholar 

 4. Glerum, J.H. (1981)Pharm. Weekblad 116, 689–691.

  Article  Google Scholar 

 5. Huizinga, T. (1952)Folia Pharmaceutica 39, 141–147;Ibidem (1957) Proefschrift, Rijksuniversiteit, Groningen;Ibidem (1957) Oratie, Rijksuniversiteit, Groningen;Ibidem (1974)Medisch Contact 29, 1668–1671;Ibidem (1975)De Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde, Deel 100. Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij NV, Leiden, 397–405;Ibidem (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 122, 1713–1714.

  Google Scholar 

 6. Huizinga, T., enA. Van Haeringen (1969)Pharm. Weekblad 104, 588–594.

  CAS  Google Scholar 

 7. Kerckhoffs, H.P.M., enT. Huizinga (1967)Pharm. Weekblad 102, 1183–1200.

  CAS  Google Scholar 

 8. Meer, J.V.D. (1973) Openbare les, Vrije Universiteit, Amsterdam.

  Google Scholar 

 9. Merkus, F.W.H.M. (1974) Oratie, Gemeentelijke Universiteit, Amsterdam.

  Google Scholar 

 10. Offerhaus, L. (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 2097–2102.

  CAS  Google Scholar 

 11. Vogelenzang, E.H. (1946) Oratie, Rijksuniversiteit, Leiden;Ibidem (1969)Pharm. Weekblad 104, 849–860.

  Google Scholar 

 12. Wagner, J.G. (1961)J. Pharm. Sci. 50, 359–387.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Authors

Additional information

Afscheidscollege, gehouden op 15 september 1981 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In dankbare herinnering opgedragen aan: Dr. L.M.Van Den Berg ‡, Prof. Dr. L.D.Eerland ‡, Prof. Dr. L.Meyler ‡, Prof. Dr. D.Van Os ‡, Prof. Dr. R.Brinkman en Prof. Dr. E.H.Vogelenzang.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Huizinga, T. Farmacie in Nederland, ontwikkeling en perspectief. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 1169–1180 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193346

Download citation