Vergelijkend onderzoek van isolatiemethoden voor vluchtige oliën (Comparative study of isolation procedures for essential oils)

Conclusie

De aan de oppervlakte aanwezige oliën van lipbloemigen kunnen goed worden gewonnen met behulp van destillatie, gezien het feit dat de tijdrovende diffusie is uitgeschakeld. Is echter diffusie de doorslaggevende factor voor het verkrijgen van oliën (zoals het geval is bij zaden van schermbloemigen en bladmateriaal van coniferen) dan geniet extractie met vluchtige oplosmiddelen de voorkeur. Deze methode omzeilt het verschil in destillatiesnelheid van verbindingen (op grond van oplosbaarheid) en voorkomt omzettingen als gevolg van de zuurgraad van het destillatiewater, terwijl ook kristallisatie van verbindingen in de koeler geen rol speelt.

In het algemeen kan worden gesteld dat extractie te verkiezen is boven destillatie omdat extractie een betrouwbaarder beeld geeft van de samenstelling van vluchtige oliën zoals oorspronkelijk aanwezig in plantenmateriaal.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. Bernard-Dagan, C., J.P. Carde enM. Gleizes (1979)Can. J. Botany 57, 255.

  CAS  Article  Google Scholar 

 2. Clevenger, J.F. (1928)J. Am. Pharm. Assoc. 17, 345.

  Google Scholar 

 3. Cooper, M.A., C.M. Holden, P. Loftus enD. Whittaker (1973)J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 665.

  Article  Google Scholar 

 4. Croteau, R., A.J. Burbott enW.D. Loomis (1972)Phytochemistry 11, 2459.

  CAS  Article  Google Scholar 

 5. Denny, E.F.K. (1979)Perfum. Flavor. 4 (5), 14.

  Google Scholar 

 6. Gleizes, M. (1978)C.R. Acad. Sci. Paris Sér. D 286, 543.

  Google Scholar 

 7. Kast, C., enH. Flück (1967)Pharm. Acta Helv. 42, 209.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 8. Kofler, L., enG. Von Herrensschwand (1935)Arch. Pharm. 273, 388.

  CAS  Article  Google Scholar 

 9. Kubeczka, K.-H. (1979) In:Vorkommen und Analytik ätherischer öle (Kubeczka, K.-H., Ed.). Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 60.

  Google Scholar 

 10. Lawrence, B.M., J.W. Hogg enS.J. Terhune (1970)J. Chromatog. 50, 59.

  CAS  Article  Google Scholar 

 11. Likens, S.T., enG.W. Nickerson (1964)Am. Soc. Brewing Chemists Proc., 5.

 12. Maarse, H., enR.E. Kepner (1970)J. Agr. Food Chem. 18, 1095.

  Article  Google Scholar 

 13. McNair, J.B. (1932)Am. J. Botany 19, 255.

  CAS  Article  Google Scholar 

 14. Moritz, O. (1938)Arch. Pharm. 276, 368.

  CAS  Article  Google Scholar 

 15. Nederlandse Farmacopee (1978) ed. VIII, 102.

 16. Norin, T., enL.-å. Smedman (1971)Acta Chem. Scand. 25, 2010.

  CAS  Article  Google Scholar 

 17. Pauly, G., M. Gleizes enC. Bernard-Dagan (1973)Phytochemis try 12, 1395.

  CAS  Article  Google Scholar 

 18. Rechenberg, C. Von (1910)Theorie der Gewinnung und Trennung der Ätherischen öle durch Destillation. Selbstverlag von Schimmel & Co., Miltitz bei Leipzig, 427.

  Google Scholar 

 19. Rudloff, E. Von (1968)Can. J. Chem. 46, 679.

  Article  Google Scholar 

 20. Scheffer, J.J.C., A. Koedam enA. Baerheim Svendsen (1976)Chromatographia 9, 425.

  CAS  Article  Google Scholar 

 21. Schmidt, H. (1953)Ätherische öle Riechst. Parfüm. Essenzen Aromen 3, 75.

  CAS  Google Scholar 

 22. Tolstikov, G.A., L.N. Lishtvanova enM.I. Goryaev (1963)J. Gen. Chem. USSR 33, 676.

  Google Scholar 

 23. Wallach, O. (1907)Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40, 585;Ibidem (1908)Justus Liebigs Ann. Chem. 360, 82.

  CAS  Article  Google Scholar 

 24. Zeller, G.H. (1851)Jahrb. Prakt. Pharm. Verw. Fächer 22 (N.F. 19), 296.

  Google Scholar 

Het beschreven onderzoek is inmiddels vastgelegd in de volgende publikaties

 1. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1979) Comparison of isolation procedures for essential oils. I. Dill (Anethum graveolens L.)Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 6, 1–7.

  CAS  Google Scholar 

 2. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1979) Comparison of isolation procedures for essential oils. II. Ajowan, Caraway, Coriander and Cumin.Z. Lebensm. Untersuch.-Forsch. 168, 106–111.

  CAS  Article  Google Scholar 

 3. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Monoterpenes in the Volatile Leaf Oil ofAbies xarnoldiana Nitz.J. Agric. Food Chem. 26, 862–866.

  Article  Google Scholar 

 4. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Comparison of isolation procedures for essential oils. IV. Leyland cypress.Perfum. Flavor. 5 (7), 56–65.

  Google Scholar 

 5. Koedam, A., enA. Looman (1980) Effect of pH During Distillation on the Composition of the Volatile Oil fromJuniperus sabina L.Planta Med. Suppl. 22–28.

 6. Koedam, A., J.J.C Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Vergleich von Isolierungsverfahren für Ätherische öle. VI. Rosmarin und Salbei.Riechstoffe Aromen Kosmet. 30, 271–276.

  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

Autoreferaat naar het gelijknamige proefschrift, Leiden, 26 juni 1980. Promotor: Prof. Dr. A.Baerheim Svendsen, referenten: Prof. Dr. K.-H.Kubeczka (Würzburg) en Prof. Dr. Th.M.Malingré (Groningen).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Koedam, A. Vergelijkend onderzoek van isolatiemethoden voor vluchtige oliën (Comparative study of isolation procedures for essential oils). Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 1057–1063 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193323

Download citation