Aspecten van de samenwerking huisarts-apotheker

Samenvatting

Beschreven worden enkele aspecten van de samenwerking huisarts-apotheker. Uitgaande van de integrale benadering in de gezondheidszorg wordt gewezen op de daaruit voortvloeiende noodzaak tot samenwerking. Het terrein is zo groot en zo ingewikkeld dat de werkers elkaars deskundigheid nodig hebben.

Om tot een optimaal omgaan met geneesmiddelen te komen, is samenwerking nodig. Hiervoor kan men verschillende vormen bedenken. Nadat op theoretische gronden en literatuurgegevens de vraag ‘is samenwerking apotheker-huisarts nodig?’ onder de loupe is genomen, wordt de ontwikkeling en het functioneren van een samenwerkingsvorm zoals thans bestaat tussen de dertien huisartsen van de stichting waarneemgroep Rotterdam-West en de vijf apothekers van die regio, besproken. De gesignaleerde noodzaak blijkt praktisch haalbaar mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Van Der Does, E., Van De Poel, G.T. & Pannevis, M. Aspecten van de samenwerking huisarts-apotheker. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 601–604 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193226

Download citation