Gliquidon, een antidiabetische aanwinst?

Conclusie

Met de presentatie van gliquidon als oraal bloedsuikerverlagend medicament is het arsenaal — dat ons inziens groot genoeg is — nog meer uitgebreid. Indien men het moet rangschikken behoort het tot de zogenaamde eerste generatie of monofasische sulfonylureumderivaten. Een mogelijk gunstige plaats wordt door het medicament ingenomen bij patiënten met een gestoorde nierfunctie. Het is slechts te hopen, dat deze groep van medicamenten een bescheiden plaats in het therapeutisch arsenaal wordt toebedeeld, waarbij deze wens zeker niet uitsluitend geldt voor het onderhavige medicament.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. Berger, W. (1971)Schweiz. Med. Woch.schr. 71, 1013–1022.

  Google Scholar 

 2. Bloom, A. (1978) In:Insulin, Proceedings of the Nordisk symposium. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 24–32.

  Google Scholar 

 3. Hadden, D. R., D. A. D. Montgomery, R. J. Skelly, E. R. Trimble, J. A. Weaver, E. A. Wilson enK. D. Buchanan (1975)Brit. Med. J. 3, 276–278.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 4. Hellings-Lap, G. P., M. F. C. Versantvoort, J. M. E. V. Dolmans, J. J. De Gier enF. A. Nelemans (1977)Pharm. Weekblad 112, 670–675.

  Google Scholar 

 5. Hulst, S. G. Th. (1975)Intensivmedizin 12, 114–117.

  Google Scholar 

 6. Kilo, C. H., J. P. Miller enJ. R. Williamson (1980)J. Am. Med. Assoc. 243, 450–457.

  CAS  Article  Google Scholar 

 7. Nattrass, M., enK. G. M. M. Alberti (1979) In:Lactate in Acute Conditions (Bossart, H., enC. Perret, Eds.). S Karger AG, Bazel, 83–101.

  Google Scholar 

 8. Pannekoek, J. H. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 281–292.

  Google Scholar 

 9. Seltzer, H. S. (1972)Diabetes 21, 755–966.

  Google Scholar 

 10. Simpson, H. C. R., R. W. Simpson, S. Lousley, R. D. Carter, M. Geekie, T. D. R. Hockaday enJ. I. Mann (1981)Lancet I, 1–5.

  Article  Google Scholar 

 11. Terpstra, J. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 108.

  Google Scholar 

 12. Touber, J. L. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 271–280.

  Google Scholar 

 13. Wilson, E.A., D. R. Hadden, J. D. Merrett, D. A. D. Montgometry enJ. A. Weaver (1980)Brit. Med. J. 1, 1367–1369.

  Article  Google Scholar 

 14. Wright, A. D., S. G. Barber, M. J. Kendall enP. H. Poole (1979)Brit. Med. J. 1, 159–161.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 15. Zonnenberg, J. A., enT. E. Hulk (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 1605–1608.

  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Hulst, S.G.T. Gliquidon, een antidiabetische aanwinst?. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 531–534 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193215

Download citation