Waterzuiveringsmethoden en de toepassing van omgekeerde osmose in de apotheek

Abstract

For different purposes in the pharmacy we need a different quality of water. After having looked at the usual feed water (tap water) the different water purification methods,i.e. demineralisation, distillation and reverse osmosis are briefly reviewed. The microbiological and chemical quality of reverse osmosis water is discussed. The disinfection and inspection of the integrity of the reverse osmosis membrane is emphasised.

Samenvatting

De vraag komt aan de orde welke kwaliteit water voor de verschillende toepassingen in de apotheek nodig is. Na kort de aandacht te hebben gegeven aan het gebruikelijke voedingswater, namelijk het drinkwater, komen achter-eenvolgens aan de orde demineralisatie, destillatie en omgekeerde osmose als waterzuiveringsmethoden. De microbiologische en de chemische kwaliteit van met name omgekeerde-osmosewater komen ter sprake, alsmede de wijze waarop de desinfectie en de controle van de inte-griteit van de omgekeerde-osmosemembraan plaatsvindt.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Geraadpleegde literatuur

 1. Bangham, A.D., enM. W. Hill (1972)Nature 237, 408.

  CAS  Article  Google Scholar 

 2. Bayer (1965) BrochureLewatit.

 3. Beveridge, E. G., enI. A. Hope (1971)Pharm. J. 23, 102–104.

  Article  Google Scholar 

 4. Budziszewsky, A. (1973)Arch. Immun. Ther. Exp. 21, 357–362.

  Google Scholar 

 5. Burg, L. Van Der (1970)H 2O3, 330–341.

  Google Scholar 

 6. Casola, A. R. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 216–218.

  CAS  Google Scholar 

 7. Cole, J. C. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 222–227.

  CAS  Google Scholar 

 8. Coles, J., enR. L. Tredree (1972)Pharm. J. 24, 193–196.

  Google Scholar 

 9. Cook, A. M., enL. Saunders (1962)J. Pharm. Pharmacol. 14, 83–86.

  Article  Google Scholar 

 10. Cookson A., enA. Morgan (1972)Drug Cosmetic Ind. 111, 34; 35; 154; 155.

  CAS  Google Scholar 

 11. Dawson, F. W. (1973)J. Soc. Cosmetic Chemists 24, 655–662.

  Google Scholar 

 12. Dawson, F. W., B. Trasen enC. Schaufus (1974)Bull. Parenteral. Drug Assoc. 28, 68–70.

  CAS  Google Scholar 

 13. Eisman, Ph. C., F. C. Kull enR. L. Mayer (1949)J. Am. Pharm. Assoc. 38, 88–91.

  CAS  Article  Google Scholar 

 14. Ernerot, L., I. Helmstein enE. Sandell (1970)Acta Pharm. Suecica 7, 501–508.

  CAS  Google Scholar 

 15. Favero, M. S., L. A. Carson, W. W. Bond enN. J. Petersen (1971)Science 173, 836–838.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 16. Fikken, J. G. (1975)De controle op de drinkwaterinstallatie en op de hoedanigheid van het water in ziekenhuizen en andere inrichtingen van gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

 17. Frith, C. F., F. W. Dawson enR. L. Sampson (1976)Bull. Parenteral Drug Assoc. 30, 118–128.

  CAS  Google Scholar 

 18. Fynsk, A. W. (1975)J. Am. Water Works Assoc. 567, 65; 66.

  Google Scholar 

 19. Graveland, A. (1976)H 2O9, 122–124.

  Google Scholar 

 20. Hoffman, R. P., enD. M. Ashby (1976)Drug Intelligence & Clinical Pharmacy 10, 74–77.

  Google Scholar 

 21. Hughes, R. C., P. C. Müran enG. Gundersen (1971)Anal. Chem. 43, 691–697.

  CAS  Article  Google Scholar 

 22. Juberg, D. L., W. A. Pauli enD. H. Artiss (1977)Bull. Parenteral Drug. Assoc. 31, 70–79.

  CAS  Google Scholar 

 23. Klumb, G. H. (1975)Bull. Parenteral Drug. Assoc. 29, 261–264.

  CAS  Google Scholar 

 24. Kölle, W. (1975)Vom Wasser 44, 203–218.

  Google Scholar 

 25. Krebs, K. G., enW. Wetzel (1959)Arzneimittel-Forschung 9, 522–524.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 26. Kunz, A. L. (1973)Bull. Parenteral Drug Assoc. 27, 266.

  CAS  Google Scholar 

 27. Lacoux, P. (1970)Techn. Eau Assainissement 288, 61–63.

  Google Scholar 

 28. Ludert, J. R. A. (1970)H 2O3, 351–355.

  Google Scholar 

 29. Madsen, R. F., B. Nielsen, O. J. Olsen enF. Raaschou (1970)Nephron 7, 545–558.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 30. Manalan, D. A. (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 247–252.

  CAS  Google Scholar 

 31. Marquardt, K. (1975)Vom Wasser 44, 234–272.

  Google Scholar 

 32. Newmark, H. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 218–222.

  CAS  Google Scholar 

 33. Onthardingsinstallaties uit ‘Bouw en techniek voor instellingen’ (1975) Ned. Ver. van Ziekenhuistechnici, november.

 34. Palmer, C. H. R., enT. D. Whittet (1971)Chem. Ind., 341–344.

 35. Paradiso, S. J. (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 78–88.

  CAS  Google Scholar 

 36. Permasep (1973) Technical Bulletin 116A, Dupont. Toelichting op brochure 16 (1974)Omgekeerde osmose, ultrafiltratie. W. van Wijk & Boerma, Ravenstein.

 37. Roos, R. L. De, enD. J. Wheeler (1972)Hospitals J.A.H.A. 46, 100–105, 200.

  Google Scholar 

 38. Russow, F., enH. Schneider (1959)Arzneimittel-forsch. 7, 525–528.

  Google Scholar 

 39. Saunders, L. (1954)J. Pharm. Pharmacol. 6, 1014–1022;Ibidem (1966)Pharm. J. 8, 629.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 40. Simon, G. P., enC. Calmon (1968)Solid State Technology, 21–31.

 41. Veen, C. Van Der (1970)H 2O3, 341–351.

  Google Scholar 

 42. Velden, P. M. Van Der, enC. A. Smolders (1975)H 2O8, 450–454.

  Google Scholar 

 43. Vifor S.A. (1974)Considerations sur l'utilisation d'eau demineralisee pour la fabrication de solutes injectables. Geneve.

 44. Wagner, R. H., enB. H. Wyma (1965)Proc. Am. Power Conf. 27, 825–834.

  CAS  Google Scholar 

 45. Watson, K. S. (1975)J. Am. Water Works Assoc., 73–75.

 46. Whitlow, R. J., T. E. Needham enL. A. Luzzi (1974)J. Pharm. Sci. 63, 1610–1614.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 47. Whittet, T. D. (1956)J. Pharm. Pharmacol. 8, 1034–1041.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 48. Zoeteman, B. C. J. (1976)H2O9, 125–131.

 49. Zoeteman, B. C. J., enJ. J. Van Soest (1975)H 2O8, 454–459.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Additional information

Samengesteid uit voordrachten gehouden voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (12 februari 1977) en op het symposium ‘Technologie van de waterbereiding voor farmaceutische doeleinden’ (15 april 1980).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Van De Poll, M.A.P.C., Harmsen, H.H. Waterzuiveringsmethoden en de toepassing van omgekeerde osmose in de apotheek. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 3, 317–328 (1981). https://doi.org/10.1007/BF02193175

Download citation