Advertisement

De Economist

, Volume 112, Issue 5, pp 347–370 | Cite as

Boekbesprekingen

 • J. Pen
 • F. Hartog
 • P. Hennipman
 • J. G. Morreau
 • H. van Leeuwen
 • P. G. Ridder
 • A. Bosman
 • W. Monhemius
 • Ernest Zahn
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 2.
  In dezelfde geest zijn de desbetreffende denkbeelden van Keynes gecritiseerd door G. Hummel, Wissenschaft und Utopie im Hauptwerk von John Maynard Keynes, Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 1961.Google Scholar
 2. 3.
  Zoals o.m. is gedaan door B. A. Corry, Money, Investment and Saving in English Economics 1800–1850 (Londen 1962), besproken en op dit punt gecritiseerd in De Economist 1962, blz. 480 e.v. Het is jammer, dat Lambert voorbij is gegaan aan het hoofdstuk over dit onderwerp in R. G. Link, English Theories of Economic Fluctuations 1815–1848 (New York 1959), besproken in De Economist 1961, blz. 103 e.v.Google Scholar
 3. 4.
  Naast het boek van Lambert kan men de onlangs verschenen studie van E. Eshag, From Marshall to Keynes, An Essay on the Monetary Theory of the Cambridge School (Oxford 1963) — waarin Marshall de hoofdfiguur is - met vrucht over de ontwikkeling van de geldtheorie in deze periode raadplegen.Google Scholar
 4. 5.
  La théorie quantitative de la monnaie, Parijs 1938. Prof. Lambert is behalve monetair specialist een deskundige op het gebied van het coöperatiewezen.Google Scholar
 5. 1.
  The General Theory of Employment, Interest and Money, pag. 28.Google Scholar
 6. 2.
  O.a. Stanley C. Silverberg, Asset Preference and the Structure of Interest Rates (Ph.D. diss. Yale Univ., 1959); David Meiselman, The Term Structure of Interest Rates (Ph.D. diss. Univ. of Chicago 1961; Prentice Hall, Englewood Cliffs 1962); John H. Wood, The Term Structure of Interest Rates, A Theoretical and Empirical Study (Ph.D. diss. Purdue Univ. 1962); John H. Wood, An Econometric Model of the Term Structure of Interest Rates (nog niet gepubl. voordracht Econometric Society, Pittsburgh, 27 dec. 1962); Jacob B. Michaelsen, The Term Structure of Interest Rates: Comment (Quarterly Journal of Economics, Febr. 1963, Vol. LXXVII No. 1, pag. 166/174; Graeme S. Dorrance, The Term Structure of Interest Rates (International Monetary Fund Staff Papers July 1963, Vol. X No. 2, pag. 275/298). Voor oudere opvattingen van o.a. Hicks, Kalecki, Benham, Hawtrey, Brown, Lutz, Sayers, zie C. Goedhart, De rentevorming in de moderne volkshuishouding (Stenfert Kroese, Leiden 1947), o.m. pag. 140 e.v., alsmede de artikelen genoemd in het sub 3 vermelde werk.Google Scholar
 7. 3.
  Zie bijv. Index of Economic Journals, prepared under the auspices of the American Economic Association (Irwin, Homewood, Illinois 1961/1962).Google Scholar
 8. 4.
  J. R. Hicks, Value and Capital, 2nd ed. (Oxford 1946), pag. 143, e.a.; E. Marcus, The Interest Rate Structure (Review of Economics and Statistics, Augustus 1948, pag. 223/226.Google Scholar
 9. 5.
  D. H. Robertson, Essays in Monetary Theory, 2e dr. Londen 1946, p. 32.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1964

Authors and Affiliations

 • J. Pen
 • F. Hartog
 • P. Hennipman
 • J. G. Morreau
 • H. van Leeuwen
 • P. G. Ridder
 • A. Bosman
 • W. Monhemius
 • Ernest Zahn

There are no affiliations available

Personalised recommendations