Advertisement

De Economist

, Volume 111, Issue 9, pp 561–569 | Cite as

Instrumenten Van Economische Politiek

Kanttekeningen Bij Het Verslag Van De President Van De Nederlandsche Bank Over 1962
  • P. De Wolff
Article
  • 11 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1.
    Het verslag van de president van de Nederlandse Bank over 1962, door Prof. Dr. C. Goedhart, Economisch Kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank, no. 140, juni 1963.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1963

Authors and Affiliations

  • P. De Wolff

There are no affiliations available

Personalised recommendations