Advertisement

De Economist

, Volume 107, Issue 1, pp 851–864 | Cite as

De theorie van het nationale inkomen en de toepassing daarvan, in verleden en heden

 • P. E. Venekamp
Article
 • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Vgl. Moderne Economie door Prof. Dr J. Pen, Utrecht-Antwerpen, 1958, blz. 197 e.v.Google Scholar
 2. 2).
  Principles of Economics. 8th. ed., Londen, 1920, blz. 79.Google Scholar
 3. 3).
  Het is de verdienste van Phyllis Deane, dat het werk van Bell weer belangstelling heeft gekregen. Vgl. The implications of early national income estimates for the measurement of long-term economic growth in the United Kingdom. Uit: Economic Development and Cultural Change, Chicago, vol. IV, no. 1, november 1955, blz. 27 e.v. Contemporary estimates of national income in the first half of the nineteenth century. Uit: The Economic History Review, Second Series, Vol. VIII, No. 3, april 1956, blz. 339 e.v.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1959

Authors and Affiliations

 • P. E. Venekamp

There are no affiliations available

Personalised recommendations