Advertisement

De Economist

, Volume 107, Issue 1, pp 60–72 | Cite as

Boekbespreking

 • P. Hennipman
 • J. Wemelsfelder
 • B. Van Deventer
 • Hendrieke Goris
 • J. A. Coltov
 • J. H. G. SuttorpJr.
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1).
  Aangekondigd in De Economist 1954, blz. 805/6.Google Scholar
 2. 2).
  Classics in the Theory of Public Finance, onder red. van R. A. Musgrave en A. T. Peacock, Londen-New York 1958.Google Scholar
 3. 3).
  De plaats van deze studies in Wicksell's oeuvre en in de ontwikkeling van de grensproductiviteitstheorie wordt duldelijk besproken in G. J. Stigler's voortreffelijkeProduction and Distribution Theories (1941).Google Scholar
 4. 4).
  Zur Zinstheorie (Böhm-Bawerks Dritter Grund), Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, dl. III, Wenen 1928.Google Scholar
 5. 2).
  J. F. Haccou. De kostprijs in de groothandel. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde. Januari 1957.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1959

Authors and Affiliations

 • P. Hennipman
 • J. Wemelsfelder
 • B. Van Deventer
 • Hendrieke Goris
 • J. A. Coltov
 • J. H. G. SuttorpJr.

There are no affiliations available

Personalised recommendations