Advertisement

De Economist

, Volume 107, Issue 1, pp 55–59 | Cite as

Financiele kroniek

  • A. Batenburg
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1).
    Belangstellenden worden verwezen naar het Tractatenblad 1953, no. 40, Annex B tot het Verdrag, Sectie II Liquidatie van de Unie, in het bijzonder par. 17.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1959

Authors and Affiliations

  • A. Batenburg

There are no affiliations available

Personalised recommendations